Onze club

Onze club bestaat uit ongeveer 120 leden in alle leeftijdsklassen. Van jong tot oud hebben ze de weg naar het badminton gevonden.

Onder leiding van het dagelijks bestuur en vrijwilligers heeft BC Raptim in oktober 2007 haar 50-jarig bestaan gevierd.

Sporthal ‘De Oosterbliek’ is de thuishaven van met name de jeugd en de recreanten. Op woensdagmiddag en -avond staan daar maar liefst 9 velden ter beschikking om te spelen.
Op de vrijdagavond wordt er gespeeld in Sporthal ‘de Van Rappardhal’, door zowel recreanten als de competitiespelers. De meeste aanwezigen blijven daarna nog even hangen, om gezellig met elkaar een drankje te drinken.
Zie voor de exacte tijden het speelschema.

Buiten de clubkampioenschappen worden voor jong en oud gedurende het jaar diverse activiteiten georganiseerd. Ben je een gezellige recreant of een fanatieke competitiespeler?
Iedereen kan bij ons terecht, van jong tot oud.