Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar info@bcraptim.nl

Voorzitter
Roy de Wit
voorzitter@bcraptim.nl

Secretariaat
Jelmer Boots
secretaris@bcraptim.nl

Penningmeester
Rick Euser
penningmeester@bcraptim.nl

Algemeen Bestuurslid
Mandy Ippel
Bart Verhaar
algemeenbestuurslid@bcraptim.nl

Technische Commissie
Jelmer Boots
Iris Verweij
Bianca Debets
Mandy Ippel
Roy de Wit
competitie@bcraptim.nl

Trainer
Hennie Bruurmijn competitie en jeugdtrainer

Jeugdzaken
Mandy Ippel
jeugd@bcraptim.nl
Ook voor nieuwe aanmeldingen en proefspelen van jeugd

Contributie
Senioren € 22,00 per maand
Jeugd (8 t/m 18 jaar) € 16,00 per maand

Badminton Nederland bijdrage
Senioren (vanaf 18 jaar) € 19,00 per jaar
Junioren (tot 18 jaar) € 14,00 per jaar

Lid worden:

Als je wilt weten of badminton iets voor jou is dan heb je de mogelijkheid om vier weken geheel vrijblijvend mee te doen in een sportzaal naar keuze.

Je krijgt een inschrijfformulier mee die je in kan vullen en in kan leveren bij één van de bestuursleden.
Het inschrijfformulier wordt door één van de bestuursleden uitgereikt en ingevuld.

Lidmaatschap opzeggen: Stuur een e-mail naar penningmeester@bcraptim.nl Indien mogelijk graag met opgaaf van reden. Houd rekening met een opzegtermijn van een maand.

Wijzigingen doorgeven: Geef wijzigingen van adres, telefoon, e-mail en/of bankgegevens zo spoedig mogelijk door aan penningmeester@bcraptim.nl

Bank:
NL12 RABO 0397.222.696