Leo 50 jaar lid

Op 1 april jl. was Leo Kruiskamp welgeteld 50 jaar lid van onze vereniging. Op zichzelf staand is dit natuurlijk al een prestatie op zich, 50 jaar lang lid zijn van dezelfde club. Leo heeft hiermee de beginjaren van BC Raptim meegemaakt, de wankele jaren, de succes jaren en waar de club op dit moment staat.

Wat een 50-jarig jubileum nog mooier maakt, is dat Leo ook als sinds jaar en dag een zeer actief lid is van de vereniging en daarmee ook al jaren “Lid van Verdienste” is. Hetgeen maar een aantal andere Gorcummers ook kunnen zeggen. Leo is jarenlang jeugdtrainer geweest, heeft veel gedaan voor, in en met het bestuur. Hij is, tot op de dag van vandaag, onze enige en heuse “shuttle-coördinator”, iets wat een niet te onderschatte functie is. Namelijk zonder goede shuttles kun je niet spelen!

Dit alles heeft het bestuur van BC Raptim doen bewegen om Leo in het zonnetje te zetten. We hadden bedacht om dit begin april, op de vrijdagavond, de fanfare te laten komen, inclusief de wethouder van Sport, de krant, zijn vrouw en (klein)kinderen. Dit is niet doorgegaan, want eind maart kwam (…).

We hebben tot het laatst gewacht met een grootse uitreiking in de zaal, maar de huidige omstandigheden laten dit niet toe en wij wilde per se dit jaar Leo bedanken, aangezien hij dit jaar 50 jaar lid is.

Hierom hebben Jessica en ik hem afgelopen vrijdag 19 december verrast met een bezoek bij hem thuis. Hier hebben we hem een, door de wethouder, persoonlijk ingesproken videoboodschap laten zien. en heeft hij een bokaal, fotocollage en bos bloemen van de vereniging overhandigd gekregen en een oorkonde van de badmintonbond. Leo was duidelijk ontroerd door alle deze cadeaus en lof.

Ook wil ik via deze weg Leo bedanken voor al zijn inzet en nogmaals benadrukken dat mensen zoals Leo uniek zijn in hun soort en voor ons als vereniging van zeer grote waarde zijn.

Namens het bestuur,
Roy de Wit
(voorzitter)